Lỗi thị trường Opensea NFT phá hủy 42 bộ sưu tập NFT trị giá 28 ETH – Beegara


Nền tảng NFT nổi tiếng OpenSea gần đây đã gặp phải một lỗi vô tình xóa một số token không thể thay thế do người dùng sở hữu với tổng giá trị là 28,44 ETH (Ethereum) gần 100.000 USD theo giá hiện tại.

Các báo cáo về vấn đề này lần đầu tiên được tiết lộ bởi Nick Johnson, nhà phát triển chính của Ethereum Name Service (ENS). ENS là một nền tảng cung cấp tên miền “.eth” cho phép người dùng lưu trữ nội dung dựa trên văn bản dưới dạng NFT trực tiếp trên chuỗi khối Ethereum. Theo Johnson, anh ta đã mất một NFT được liên kết với ENS đầu tiên có tên miền “rilxxlir.eth”, đây cũng là tên ENS đầu tiên được đăng ký, cũng như tên ENS được đăng ký liên tục dài nhất, được ‘khai thác’ lần đầu tiên vào năm 2017.

Johnson sau đó đã kể chi tiết rằng anh ta nhận thấy sự bất thường sau khi cố gắng chuyển NFT nói trên từ tài khoản ENS sang tài khoản cá nhân của mình. Token đã vô tình được gửi đến một tài khoản ghi.

Trong khi chuyển NFT từ tài khoản ENS sang tài khoản cá nhân, Johnson nhận thấy rằng mã thông báo đã được gửi đến nơi có vẻ như là một tài khoản ghi.

Sau sự cố, Johnson đã cố gắng truy tìm con bọ . Phân tích của nhà phát triển tiết lộ rằng ít nhất 30 giao dịch từ 21 tài khoản khác nhau đã bị mất, với tổng số 42 NFT bị đốt cháy. Johnson nói thêm rằng sự cố “[…] đã tiết lộ một lỗi có thể dẫn đến việc đốt cháy một số NFT không thể thay thế và đã vá nó trước khi nó có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai khác.”

OpenSea đã liên hệ với những người dùng bị ảnh hưởng, nói rằng lỗi đã được giới thiệu và sửa vào cùng ngày nó được báo cáo. Đáng chú ý, OpenSea là nền tảng NFT hàng đầu và chịu trách nhiệm trở thành người tiêu thụ phí mạng Ethereum lớn nhất, trung bình ở mức 4,2 triệu USD hàng ngày.

Johnson không có tương tác trước với OpenSea và sự cố với địa chỉ ENS của anh ấy là trường hợp đầu tiên được ghi lại, cuối cùng dẫn đến xác nhận lỗi đốt NFT trên trang chuyển giao của nền tảng NFT. Lỗi này đã ảnh hưởng đến tất cả các lần chuyển ERC-721 sang tên ENS trong vòng 24 giờ qua.

Theo Johnson, mặc dù NFT bị mất không có giá trị tiền tệ thực tế, ngoại trừ việc nó có giá trị lịch sử do đây là tên ENS đầu tiên. OpenSea đã đảm bảo với người dùng rằng lỗi đã được sửa và sẽ không còn xảy ra trên nền tảng này nữa.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.