Hàm XOR trong Excel, trả về hàm Exclusive Of logic của các đối số

[ad_1]


Hàm XOR trong Excel là hàm trả về hàm Exclusive Of logic của các đối số rất hữu ích trong công việc hiện nay của rất nhiều người. Cùng Beegara.com đi tìm hiểu hàm này để sử dụng hàm XOR hiệu quả, dễ dàng.

Ngoài hàm XOR trong Excel, trả về hàm Exclusive Of logic của các đối số, bạn đọc có thể tham khảo thêm một số bài viết đã có trên Beegara.com về Hàm Count hay VALUE để tìm hiểu rõ hơn về các hàm này trong Excel nhé.

ham xor trong excel

 Hàm XOR trong Excel  
 

Toán tử logic Exclusive Or

Toán tử logic Exclusive Or trả về giá trị True nếu (và chỉ một) hai điều kiện được cung cấp được đánh giá là True. Hiểu nôm na là “A hoặc B, chứ không phải cả A và B”.

Có thể hiểu là khi chỉ có một điều kiện hoặc khi có nhiều hơn hai điều kiện, toán tử Exclusive Or sẽ đánh giá là True nếu một trong số điều kiện lẻ được đánh giá là True.

Để biết thêm các thông tin về toán tử logic Exclusive Or, bạn đọc có thể tham khảo trên trang Exclusive Or hoặc Wikipedia.

Mô tả hàm XOR trong Excel, trả về hàm Exclusive Of logic của các đối số

Hàm XOR trong Excel trả về hàm Exclusive Or logic cho một hoặc nhiều điều kiện được cung cấp.
Tức là hàm Xor trả về giá trị True nếu một trong số điều kiện lẻ được cung cấp được đánh giá là True, nếu không hàm trả về giá trị False.
Cú pháp hàm XOR trong Excel có dạng:

XOR( logical_test1, [logical_test2], … )

Trong đó:
Các đối số logical_test nằm trong khoảng từ 1 đến 254 điều kiện được cung cấp để đánh giá TRUE hoặc FALSE.

Lưu ý:
– Nếu đối số logical_test đánh giá là các giá trị số chứ không phải giá trị logic, giá trị 0 sẽ tương đương FALSE và tất cả các giá trị khác 0 được coi là TRUE.
– Hàm Xor được giới thiệu đầu tiên trong Excel 2013, vì vậy hàm không có sẵn trong các phiên bản Excel trước.

Ví dụ hàm XOR trong Excel, trả về hàm Exclusive Of logic của các đối số

Bảng tính dưới đây minh họa 6 ví dụ về hàm Xor trong Excel.

Công thức:

ham xor

Kết quả trả về:

ham xor excel

Để tìm hiểu thêm thông tin và ví dụ hàm Excel Xor, bạn đọc truy cập trang chủ Microsoft Office nhé.

Lỗi hàm XOR trong Excel, trả về hàm Exclusive Of logic của các đối số

– Lỗi #VALUE!: Lỗi này xảy ra nếu các điều kiện được cung cấp cho hàm Xor đánh giá các giá trị logic hoặc các giá trị số.
– Lỗi #NAME?: Lỗi này xảy ra nếu Excel không nhận ra tên hàm. Điều này có thể là do bạn đang sử dụng phiên bản Excel cũ không hỗ trợ hàm Xor.

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-xor-trong-excel-34396n.aspx
Trên đây Beegara.com vừa cung cấp cho bạn một số thông tin và ví dụ liên quan đến hàm XOR trong Excel, trả về hàm Exclusive Of logic của các đối số. các bài viết sau Beegara.com sẽ giới thiệu tiếp cho bạn các thông tin về hàm Count và VALUE trong Excel, trong đó hàm VALUE là hàm lấy số trong chuỗi ký tự trong bảng tính Excel.

Từ khoá liên quan:

Hàm XOR trong Excel

, hàm Xor trong Excel, hàm trả về hàm Exclusive Of logic của các đối số,

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.