Hàm WEBSERVICE trong Excel, trả về dữ liệu từ dịch vụ web trên InterneHàm WEBSERVICE trong Excel là hàm trả về dữ liệu từ dịch vụ web trên Internet. Hãy tham khảo cú pháp hàm WEBSERVICE và ví dụ minh họa để bạn có thể sử dụng hàm WEBSERVICE hỗ trợ rất hiệu quả trong công việc.

Trong bài viết này Beegara.com sẽ giới thiệu cho bạn các thông tin và một số ví dụ liên quan đến hàm WEBSERVICE trong Excel, trả về dữ liệu từ dịch vụ web trên Internet.

Hàm WEBSERVICE
 

1. Một số lưu ý với hàm WEBSERVICE trong Excel

– Hàm Excel WEBSERVICE chỉ có sẵn trong Excel 2013 và Excel 2016 cho Windows.
– Lưu ý: Hàm Excel WEBSERVICE có thể xuất hiện trong bộ sưu tập hàm trong Excel cho Mac, nhưng nó dựa trên các tính năng của hàm cho Windows, vì vậy hàm sẽ không trả về kết quả trên máy Mac.

2. Mô tả hàm WEBSERVICE trong Excel, trả về dữ liệu từ dịch vụ web trên Internet

Hàm WEBSERVICE trong Excel trả về dữ liệu từ dịch vụ web trên mạng Internet hoặc Intranet.

3. Cú pháp hàm WEBSERVICE trong Excel, trả về dữ liệu từ dịch vụ web trên Internet

Hàm WEBSERVICE trong Excel, trả về dữ liệu từ dịch vụ web trên Internet có cú pháp như dưới đây: WEBSERVICE(url)

Trong đó: Đối số Url là bắt buộc, là URL của dịch vụ Web.

Lưu ý:
– Nếu đối số không thể trả về dữ liệu, hàm Excel WEBSERVICE sẽ trả về thông báo lỗi #VALUE!.
– Nếu các đối số trong chuỗi không hợp lệ hoặc chứa nhiều hơn giới hạn ô cho phép 32767 ký tự, hàm WEBSERVICE sẽ trả về lỗi #VALUE! .
– Nếu URL của chuỗi chứa hơn 2048 ký tự được cho phép yêu cầu GET, hàm WEBSERVICE sẽ trả về lỗi #VALUE!.
– Với các giao thức không được hỗ trợ như ftp:// hoặc file://, hàm WEBSERVICE sẽ trả về lỗi #VALUE!.

4. Ví dụ hàm WEBSERVICE trong Excel, trả về dữ liệu từ dịch vụ web trên Internet

Sao chép dữ liệu trong bảng dưới đây và dán vào ô A1 trong bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, bạn chọn công thức, sau đó nhấn F2 rồi nhấn Enter. Nếu cần thiết bạn có thể điều chỉnh độ rộng của cột để xem tất cả các dữ liệu.

ham webservice trong excel 2

Như vậy bài viết trên đây Beegara.com vừa giới thiệu cho bạn về hàm WEBSERVICE trong Excel, trả về dữ liệu từ dịch vụ web trên Internet. Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm một số bài viết đã có trên Beegara.com để tìm hiểu rõ hơn về hàm ISERR, hàm ISNA, và hàm FILTERXM trong Excel nhé.

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-webservice-trong-excel-34734n.aspx
Hàm VALUE là một trong những hàm lấy số trong một chuỗi ký tự trong bảng tính Excel, Hàm VALUE được sử dụng nhiều trong các bài toán hiện nay, bạn có thể tham khảo bài viết về Hàm VALUE đã được chúng tôi giới thiệu trước đó.

Từ khoá liên quan:

Hàm WEBSERVICE trong Excel

, hàm Excel WEBSERVICE, hàm WEBSERVICE,

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.