Hàm SUMPRODUCT trong Excel, Hàm tính tổng các tích phần tử trong mảngHàm SUMPRODUCT trong excel là hàm trả về tổng của tích các phần tử tương ứng trong các mảng. Vậy cách sử dụng hàm này có khó không?

Mảng bao gồm một dãy các giá trị liên tiếp trong một khoảng nào đó. Vì vậy khi tính toán với mảng là ta làm việc với các phần tử trong mảng, hàm SUMPRODUCT trong excel giúp ta tính tổng của tích các phần tử trong hai hay nhiều mảng khác nhau.

HƯỚNG DẪN DÙNG HÀM SUMPRODUCT TRONG EXCEL

Cú pháp: SUMPRODUCT(Array1, [Array2], [Array3],…)

Trong đó:

– Array1: Bắt buộc

– Array2, Array3: Tùy chọn

Đối số của hàm SUMPRODUCT đều là các mảng, có thể có đến 256 mảng. Các đối số trong mỗi mảng phải có cùng kích thước, nghĩa là có cùng số phần tử.

Khi gặp các phần tử của mảng không phải ở dạng số, hàm SUMPRODUCT coi là số 0.

Ví dụ minh họa: Cho bảng hàng tiêu thụ 1 ngày của một cửa hàng, hãy tính doanh thu của cửa hàng đó với số lượng và giá sản phẩm đã biết.

ham sumproduct trong excel

 

Công thức ô D5 là: =SUMPRODUCT(C7:C7,D5:D7)

Ta có kết quả:

ham sumproduct trong excel

Trên đây chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách dùng hàm SUMPRODUCT thông qua ví dụ minh họa. Sử dụng hàm SUMPRODUCT, bạn có thể tính tổng các tích phần tử trong mảng với mảng khác tương ứng. Nhờ đó hàm này được sử dụng tính doanh thu các mặt hàng, tổng số mặt hàng có, tính công, …Bạn có thể tham khảo tổng hợp hơn với Tổng hợp các hàm tính toán thông dụng trong excel 2013

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-sumproduct-trong-excel-967n.aspx
Còn nếu bạn đang tìm hiểu về Hàm STDEV.S, hàm Index thì hãy tham khảo thêm Hàm STDEV.S hay về hàm Index mà Beegara.com chia sẻ trong bài viết trước. 

Từ khoá liên quan:

hàm sumproduct trong excel

, hàm tính tổng các tích phần tử trong mảng, hàm sumproduct excel 2003,

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.