Hàm STANDARDIZE trong ExcelCùng Beegara.com tìm hiểu hàm STANDARDIZE trong Excel giúp các bạn đọc có thể sử dụng hàm STANDARDIZE dễ dàng, giúp công việc đạt được hiệu quả cao, thực hiện rút ngắn thời gian làm việc.

STANDARDIZE là hàm tính toán trong Excel giúp bạn cho ra kết quả là giá trị chuẩn hóa từ một phân bố đặc trưng bởi các đối số Mean và Standard_Dev.

Hàm STANDARDIZE trong Excel

Cách dùng Hàm STANDARDIZE trong Excel

1. Mô tả và cú pháp sử dụng

Đây là hàm trả về giá trị chuẩn hóa từ một phân bố đặc trưng bởi các đối số Mean và Standard_Dev.

Cú pháp:

STANDARDIZE(x, mean, standard_dev)

Trong đó:
X: Giá trị muốn chuẩn hóa, là tham số bắt buộc.
Mean: Trung độ số học của phân phối, là tham số bắt buộc.
Standard_Dev: Độ lệch chuẩn của phân phối, là tham số bắt buộc.

Chú ý:
– Nếu Standard_Dev ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!
– Phương trình cho giá trị chuẩn hóa là:

ham standardize trong excel 2

2. Ví dụ tình huống cụ thể

Giả sử bạn cần tính giá trị chuẩn hóa của các giá trị trong bảng dữ liệu dưới đây:

ham standardize trong excel 3

Bước 1: Tính giá trị chuẩn hóa của 49. Tại ô cần tính, bạn nhập công thức: =STANDARDIZE(C3,C5,C6)

ham standardize trong excel 4

Bước 2: Nhấn Enter -> giá trị chuẩn hóa của 49 là:

ham standardize trong excel 5

Bước 3: Tính giá trị chuẩn hóa của -49. Tại ô cần tính, bạn nhập công thức: =STANDARDIZE(C4,C5,C6)

ham standardize trong excel 6

Bạn nhấn Enter -> Giá trị chuẩn hóa của -49 là:

ham standardize trong excel 7

Trường hợp độ lệch chuẩn của phân phối nhỏ hơn hoặc bằng 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

ham standardize trong excel 8

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi bạn sử dụng Hàm STANDARDIZE trong Excel. Với hàm này, bạn ghi nhớ cú pháp là STANDARDIZE(X, Mean, Standard_Dev), trong đó X là giá trị muốn chuẩn hóa, Mean là trung độ số học của phân phối, còn Standard_Dev là độ lệch chuẩn của phân phối. Chúc bạn thành công!

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-standardize-trong-excel-43728n.aspx
Hàm IF là hàm điều kiện được sử rất phổ biến với tính đa năng của nó, nằm được cách dùng hàm IF sẽ giúp cho việc sử dụng hàm Excel trở nên dễ dàng vô dùng. Tham khảo thêm về cách dùng hàm IF qua bài viết thủ thuật trên Beegara.com các bạn nhé.

Từ khoá liên quan:

Ham STANDARDIZE trong Excel

, Ham STANDARDIZE Excel, standardize function in excel,

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.