Hàm REPT trong Excel, hàm lặp lại chuỗi, từ, ký tự hoặc sốTrong Excel, hàm REPT hay còn gọi là hàm lặp ký tự được sử dụng để lặp lại các ký tự bất kỳ. Để có thể tìm hiểu, sử dụng hàm REPT hiệu quả thì hãy tham khảo cú pháp, ví dụ minh họa bài viết dưới đây.

Ngoài hàm REPT trong Excel, hàm lặp lại chuỗi, từ, ký tự hoặc số, bạn đọc có thể tham khảo thêm một số bài viết đã có trên Beegara.com để tìm hiểu về Hàm RIGHT trong Excel, Hàm RIGHT là hàm lấy các ký tự bên phải trong chuỗi ký tự bảng tính Excel.

Hàm REPT và ví dụ
 

1. Mô tả hàm REPT trong Excel, hàm lặp lại chuỗi, từ, ký tự hoặc số

Hàm REPT trong Excel trả về chuỗi văn bản được cung cấp, lặp lại chuỗi, từ, ký tự hoặc số theo số lần được chỉ định.

Cú pháp hàm REPT trong Excel có dạng: REPT( text, number_times )

Trong đó:
Text: Chuỗi được lặp lại.
number_times: Số lần mà văn bản được cung cấp sẽ được lặp lại.

Lưu ý:
– Nếu number_times là 0, hàm trả về một chuỗi trống.
– Nếu number_times là số thập phân, nó sẽ được làm tròn thành số nguyên.

Chuỗi văn bản được trả về không được dài hơn 32.767 ký tự. Nếu dài hơn, hàm Rept sẽ trả thông báo lỗi Excel #VALUE!.

2. Một số ví dụ về hàm REPT trong Excel, hàm lặp lại chuỗi, từ, ký tự hoặc số

Bảng tính dưới đây là 3 ví dụ về hàm REPT trong Excel, hàm lặp lại chuỗi, từ, ký tự hoặc số.

Công thức:

ham rept trong excel

Kết quả trả về:

ham rept

Lưu ý trong ví dụ bảng tính trên:
– Trong ô B2, đối số number_times được thiết lập là 0, vì vậy hàm Rept trả về chuỗi trống.
– Trong ô B3, toán tử ‘&’ được sử dụng cùng hàm Rept để kết hợp các chuỗi văn bản khác nhau.

3. Lỗi thường gặp với hàm REPT trong Excel, hàm lặp lại chuỗi, từ, ký tự hoặc số

Nếu hàm REPT trong Excel trả về thông báo lỗi, nó có thể là lỗi #VALUE!.

Lỗi #VALUE!: Lỗi này xảy ra nếu kết quả trả về của hàm Rept dài hơn 32.767 ký tự.

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-rept-trong-excel-ham-lap-lai-chuoi-tu-ky-tu-hoac-so-34306n.aspx
Trên đây là định nghĩa cũng như một số ví dụ về hàm REPT trong Excel, hàm lặp lại chuỗi, từ, ký tự hoặc số. Hy vọng sau bài viết này bạn đọc sẽ biết cách sử dụng thêm một số các hàm hữu ích trong Excel nhé. Hàm HLOOKUP trong Excel cũng được sử dụng nhiều các bài toán hiện nay, Hàm HLOOKUP hỗ trợ tìm kiếm dữ liệu theo điều kiện cho trước.

Từ khoá liên quan:

Hàm REPT trong Excel

, hàm lặp lại ký tự trong Excel, hàm Rept trong Excel,

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.