Hàm ISNA trong Excel, kiểm tra giá trị có phải #N/A không

[ad_1]


Hàm ISNA trong Excel là hàm kiểm tra giá trị có phải #N/A không. Các bạn có thể xem cú pháp và ví dụ minh họa của hàm ISNA này để có thể áp dụng vào trong công việc, sử dụng Excel đạt hiệu quả cao nhất.

Ngoài hàm ISNA trong Excel, kiểm tra giá trị có phải #N/A không. Bạn đọc có thể tham khảo thêm một số bài viết khác của Beegara.com để tìm hiểu rõ hơn về một số hàm Excel khác như hàm FORECAST.ETS.SEASONALITY, Hàm Round trong Excel nhé.

ham isna trong excel

Hàm ISNA trong Excel
 

Lỗi Excel #N/A

Lỗi Excel #N/A được trả về khi giá trị không có sẵn cho công thức của bạn.

Ví dụ, nếu hàm Vlookup được yêu cầu tra cứu giá trị 10 trong cột bảng tính, nhưng không có ô nào chứa giá trị 10, khi đó hàm sẽ trả về thông báo lỗi # N/A.

Mô tả hàm ISNA trong Excel, kiểm tra giá trị có phải #N/A không

Hàm Excel ISNA kiểm tra xem biểu thức được cung cấp ban đầu (hoặc giá trị) có trả về lỗi Excel #N/A hay không, nếu có hàm trả về giá trị TRUE, nếu không hàm trả về giá trị FALSE.

Cú pháp hàm ISNA trong Excel có dạng:

ISNA( value )

Trong đó đối số value là giá trị hoặc biểu thức cần được kiểm tra.

Ví dụ hàm ISNA trong Excel, kiểm tra giá trị có phải #N/A không

Bảng tính dưới đây minh họa hàm ISNA trong Excel, được sử dụng để kiểm tra các giá trị và biểu thức khác nhau.

Công thức:

ham isna

Kết quả trả về:

ham isna excel

Trong ví dụ trên sử dụng các đối số, bao gồm:
– Các giá trị trong các ô B1 – B3.
– Các biểu thức trong các ô B4 và B5.
– Tham chiếu ô trong các cô B6 – B8.

Một số lưu ý trong ví dụ trên:

Mặc dù biểu thức trong ô A7 là lỗi, nhưng không phải là lỗi #N/A , vì vậy hàm ISNA trong ô B7 sẽ trả về giá trị FALSE.

Trong ô B5, hàm Vlookup không thể tìm thấy giá trị 10 trong cột A trong bảng tính, hàm trả về lỗi #N/A. Vì vậy hàm Excel ISNA sẽ trả về giá trị TRUE.

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-isna-trong-excel-34700n.aspx
Bài viết trên đây Beegara.com đã giới thiệu cho bạn về hàm ISNA trong Excel, kiểm tra giá trị có phải #N/A không. Để tìm hiểu thêm thông tin và ví dụ về hàm Excel ISNA, bạn đọc có thể truy cập trang chủ Microsoft Office. Bài trước đó, Beegara đã giới thiệu tới bạn Hàm ISBLANK trong Excel, kiểm tra giá trị ô là trống hay không, bạn đọc quan tâm hãy truy cập để tham khảo nhé.

Tác giả: Nguyễn Cảnh Nam
    (4.0★- 14 đánh giá) 

ĐG của bạn?

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.