Hàm ISERR trong Excel, trả về giá trị True nếu giá trị là lỗi bất kỳ nHọc Excel thì các bạn đừng bỏ qua hàm ISERR. Đây là một trong những hàm rất quan trọng, giúp ích rất nhiều trong công việc của bạn đó, giúp trả về giá trị True nếu giá trị là lỗi bất kỳ ngoại trừ lỗi #N/A.

Ngoài hàm ISERR trong Excel, trả về giá trị True nếu giá trị là lỗi bất kỳ ngoai trừ lỗi #N/A. Bạn đọc có thể tham khảo thêm một số bài viết khác trên Beegara.com để tìm hiểu thêm các hàm IFERROR, hàm FORECAST.ETS.CONFINT trong Excel nhé.

Hàm ISERROR trong Excel
 

Hàm ISERROR và hàm ISERR trong Excel

Các hàm Excel Iserror và Iserr đều kiểm tra giá trị và trả về kết quả là True hoặc False, tùy thuộc vào giá trị có phải là lỗi hay không.

Tuy nhiên giữa các hàm này cũng có điểm khác nhau:
– Hàm Iserror trả về giá trị True nếu giá trị được cung cấp là lỗi bất kỳ.
– Hàm Iserr trả về giá trị True nếu giá trị được cung cấp là lỗi, ngoại trừ lỗi #N/A.

Mô tả hàm ISERR trong Excel, trả về giá trị True nếu giá trị là lỗi bất kỳ ngoai trừ lỗi #N/A

Hàm Excel Iserr kiểm tra nếu một biểu thức (hoặc giá trị) được cung cấp ban đầu trả về về lỗi Excel bất kỳ, ngoại trừ lỗi #N/A. Nếu đúng hàm trả về giá trị logic TRUE, nếu không hàm trả về giá trị FALSE.

Cú pháp hàm ISERR trong Excel có dạng:

ISERR( value )

Trong đó đối số value là biểu thức hoặc giá trị cần kiểm tra.

Ví dụ hàm ISERR trong Excel, trả về giá trị True nếu giá trị là lỗi bất kỳ ngoai trừ lỗi #N/A

Cột B của bảng tính sau đây minh họa các ví dụ về hàm Excel Iserr.

Công thức:

ham iserr

Kết quả trả về:

cu phap ham iserr

Trong ví dụ trên, các đối số được cung cấp cho hàm Iserr bao gồm:
– Các giá trị trong các ô B1 – B3.
– Giá trị trả về từ các biểu thức trong các ô B4 và B5 (lưu ý phép chia cho 0 trong ô B4 sẽ trả về lỗi # DIV/0!).
– Tham chiếu ô trong các ô B6 và B7.

Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết các thông báo lỗi Excel, bạn đọc có thể truy cập trang thông báo lỗi công thức Excel.

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-iserr-trong-excel-34699n.aspx
Trên đây Beegara.com vừa giới thiệu cho bạn về hàm ISERR trong Excel, trả về giá trị True nếu giá trị là lỗi bất kỳ ngoai trừ lỗi #N/A. Ngoài ra để tìm hiểu hêm một số hàm Excel thông dụng khác như hàm VALUE, bạn đọc nhớ đón đọc các bài viết tiếp theo của Beegara.com nhé.

Từ khoá liên quan:

Hàm ISERR trong Excel

, hàm Iserr trong Excel, hàm Excel Iserr,

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.