Hàm FORECAST.LINEAR trong Excel, tính toán hoặc dự đoán giá trị tương

[ad_1]


Bạn đang tìm hiểu về hàm FORECAST.LINEAR trong Excel, bạn hãy tham khảo bài viết dưới đây để có thể biết được cú pháp của hàm, đồng thời xem ví dụ minh họa để sử dụng hàm FORECAST.LINEAR vào trong công việc hiệu quả.

Ngoài hàm FORECAST.LINEAR trong Excel, tính toán hoặc dự đoán giá trị tương lai, bạn có thể tham khảo một số bài viết khác trên Beegara.com để tìm hiểu rõ hơn về hàm FORECAST.ETS.STAT cũng như các hàm khác, đặc biệt là Hàm Count, đêm số lượng trong Excel.

ham forecast linear trong excel

Hàm FORECAST.LINEAR trong Excel
 

Hàm Excel Forecast.Linear

Hàm Excel Forecast.Linear tính toán giá trị y mới sử dụng phương trình đường thẳng đơn giản:

cach dung ham FORECAST.LINEAR

Và các giá trị của x và y là mẫu, tức là giá trị trung bình của các giá trị x đã biết và các giá trị y đã biết.

Mô tả hàm FORECAST.LINEAR trong Excel, tính toán hoặc dự đoán giá trị tương lai

Hàm FORECAST.LINEAR trong Excel dự đoán giá trị tương lai bằng cách dùng các giá trị hiện tại sử dụng hồi quy tuyến tính, là tập hợp các giá trị x và y được cung cấp.

Cú pháp hàm FORECAST.LINEAR trong Excel có dạng:

FORECAST.LINEAR( x, known_y’s, known_x’s )

Trong đó:
– x: Giá trị số x mà bạn muốn dự đoán một giá trị y mới.
known_y’s : Mảng các giá trị y đã biết.
– known_x’s: Mảng các giá trị x đã biết.

Lưu ý:
– Độ dài của mảng known_x’s phải bằng độ dài mảng known_y’s, và phương sai của known_x’s không được bằng 0.
– Hàm Excel Forecast.Linear được giới thiệu đầu tiên trong Excel 2016, để thay thế hàm Forecast cũ. Vì vậy hàm Forecast.Linear không có sẵn trong các phiên bản Excel trước, hàm cũng không có sẵn trong Excel 2016 cho Mac.

Ví dụ hàm FORECAST.LINEAR trong Excel, tính toán hoặc dự đoán giá trị tương lai

Trong bảng tính dưới đây, hàm Excel Forecast.Linear được sử dụng để dự doán điểm bổ sung dọc theo đường thẳng phù hợp nhất thông qua tập hợp các giá trị x và y đã biết (được lưu trữ trong các ô F2: F7 và G2: G7).

ham FORECAST.LINEAR

Hàm mà được hiển thị trong ô F7 trong bảng tính là hàm tính giá trị y dự đoán tại x = 7 sẽ có dạng:

= FORECAST.LINEAR( 7, G2:G7, F2:F7 )

Hàm trên trả về kết quả 32.666667.

Để biết thêm thông tin chi tiết về hàm Excel Forecast.Linear, bạn đọc có thể truy cập trang chủ Microsoft Office để tham khảo thêm.

Lỗi hàm Excel Forecast.Linear, tính toán hoặc dự đoán giá trị tương lai

Nếu nhận được thông báo lỗi từ hàm Forecast.Linear, nó có thể là một trong số những lỗi dưới đây:
– Lỗi #N/A: Lỗi này xảy ra nếu mảng known_x’s và mảng known_y’s được cung cấp có độ dài khác nhau.
– Lỗi #DIV/0!: Lỗi xảy ra nếu phương sai của known_x’s được cung cấp bằng 0.
– Lỗi #VALUE!: Lỗi xảy ra nếu giá trị tương lai của x được cung cấp không thuộc kiểu số.

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-forecast-linear-trong-excel-34395n.aspx
Trên đây Beegara.com vừa giới thiệu cho bạn về hàm FORECAST.LINEAR trong Excel, tính toán hoặc dự đoán giá trị tương lai. Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo một số hàm Excel khác mà Beegara.com đã giới thiệu trước đây như hàm Hàm COUNTIF, hàm CHAR, Hàm Count trong Excel nhé.

Từ khoá liên quan:

Hàm FORECAST.LINEAR trong Excel

, hàm Excel Forecast.Linear, hàm Forecast.Linear trong Excel,

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.