Hàm FORECAST.ETS trong Excel, tính toán hoặc dự đoán giá trị tương laiHãy cùng Beegara.com cùng tham khảo hàm FORECAST.ETS trong Excel với các cú pháp, ví dụ minh họa để tính toán hiệu quả, sử dụng Excel dễ dàng hơn. Đây là một hàm tính toán hoặc dự đoán giá trị tương lai rất hữu ích.

Ngoài hàm FORECAST.ETS trong Excel, tính toán hoặc dự đoán giá trị tương lai. Bạn đọc có thể tham khảo thêm một số hàm Excel khác như hàm HLOOKUP, hàm tìm kiếm trong Excel nhé.

Hàm FORECAST.ETS và ví dụ minh họa
 

Mô tả hàm FORECAST.ETS trong Excel, tính toán hoặc dự đoán giá trị tương lai

Hàm Forecast.Ets trong Excel sử dụng thuật toán lũy thừa để dựa đoán giá trị tương lai trên timeline, dựa trên một chuỗi các giá trị hiện có.

Cú pháp hàm FORECAST.ETS trong Excel có dạng:

FORECAST.ETS( target_date, values, timeline, [seasonality], [data completion], [aggregation] )

Trong đó:
target_date: Ngày/giờ mà bạn muốn dự đoán giá trị. (Phải sau ngày/giờ cuối cùng trong dòng thời gian lịch sử).
Values: Mảng giá trị đã biết lịch sử mà bạn muốn dự báo thời điểm tiếp theo.
Timeline: Mảng ngày/giờ độc lập, tương ứng với từng giá trị.

Đối số này phải đáp ứng các yêu cầu dưới đây:
+ Mảng timeline phải có cùng độ dài với mảng values.
+ Ngày/giờ trong timeline phải có độ dài bước nhất quán với nhau, mặc dù:
– Có thể lên đến 30% số điểm có thể bị thiếu và xử lý, theo giá trị của đối số [data completion].
– Có thể có các bản sao trong timeline, các giá trị tương ứng sẽ được tổng hợp, như cách định nghĩa đối số [aggregation].
+ Ngày/giờ có trong timeline có thể sử dụng định dạng bất kỳ.
– [seasonality]:Tùy chọn. Đối số này cho biết thuật toán sẽ được sử dụng để phát hiện tính thời vụ trong dữ liệu.
Nếu được cung cấp, đối số này phải là số nguyên dương trong khoảng từ 0 đến 8784, tức là:

FORECAST.ETS

– [data completion]: Tùy chọn. Đối số này chỉ định cách mà thuật tóa sử dụng để xử lý các điểm bị thiếu trong timeline.
Nếu được cung cấp, đối số [data completion] có thể là giá trị 0 hoặc 1, tức là:

cach dung ham FORECAST.ETS

– [aggregation]: Tùy chọn. Đối số này chỉ định cách thuật toán tổng hợp các giá trị có cùng thời gian.

Nếu được cung cấp, đối số này có thể là số nguyên bất kỳ trong khoảng từ 1 đến 7, nghĩa là:

cach su dung ham FORECAST.ETS

Lưu ý: hàm Forecast.Ets.Stat được giới thiệu đầu tiên trong Excel 2016, vì vậy hàm không có sẵn trong các phiên bản Excel trước đó, và cũng không có sẵn trong Excel 2016 cho Mac.

Ví dụ hàm Forecast.Ets trong Excel, tính toán hoặc dự đoán giá trị tương lai

Bảng tính dưới đây (bảng đầu tiên) là thu nhập hàng tháng từ tháng 1/2015 đến tháng 4/2017. Các giá trị được minh họa trong biểu đồ dưới đây:

vi du ham FORECAST.ETS

ham forecast ets excel

Hàm Excel Forecast.Ets có thể được sử dụng để dự đoán giá trị thu nhập của tháng 5/2017 như sau:

= FORECAST.ETS( A30, B2:B29, A2:A29 )

Hàm trên trả về kết quả là 1461.632054.

Lưu ý, trong ví dụ trên:
Target_date, tức là tháng 5/2017 được lưu trữ trong ô 30 trong bảng tính ví dụ trên.
– Mặc dù mảng timeline (được lưu trữ trong các ô A2: A29 trong bảng tính ví dụ trên) được sắp xếp theo thứ tự thời gian, nhưng điều này không cần thiết với hàm Forecast.Ets.
– Các đối số [seasonality], [data completion], và [aggregation] bị bỏ qua, vì vậy sử dụng các giá trị mặc định, tức là [seasonality] = 1; [data completion] = 1; [aggregation] = 0.

Để biết thêm thông tin chi tiết về hàm Excel Forecast.Ets, bạn đọc có thể truy cập trang chủ Microsoft Office.

Lỗi thường gặp với hàm FORECAST.ETS trong Excel, tính toán hoặc dự đoán giá trị tương lai

Nếu gặp phải lỗi với hàm Forecast.Ets trong Excel, nó có thể là một trong những lỗi dưới đây:
– Lỗi #N/A: Lỗi này xảy ra nếu các giá trị được cung cấp và các mảng timeline có độ dài khác nhau.
– Lỗi #NUM!: Lỗi xảy ra nếu:
+ Không xác định được kích thước bước nhất quán trong ngày/giờ của timeline được cung cấp.
+ Giá trị [seasonality] được cung cấp không nằm trong phạm vi hợp lệ 0 – 8784.
+ Giá trị [data completion] được cung cấp không bằng 0 hoặc 1.
+ Giá trị [aggregation] được cung cấp không nằm trong phạm vi hợp lệ 1 – 7.
Lỗi #VALUE!: Lỗi này xảy ra nếu một hoặc nhiều đối số [seasonality], [data completion] hoặc [aggregation] không thuộc kiểu số.

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-forecast-ets-trong-excel-34394n.aspx
Trên đây là một số thông tin và ví dụ về hàm FORECAST.ETS trong Excel, tính toán hoặc dự đoán giá trị tương lai. Các bài viết tiếp theo, Beegara.com sẽ giới thiệu tiếp cho bạn về hàm FORECAST.ETS.CONFINT trong Excel.

Từ khoá liên quan:

Hàm FORECAST.ETS trong Excel

, hàm Forecast.Ets trong Excel, hàm tính toán hoặc dự đoán giá trị tương lai,

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.