Hàm FORECAST.ETS.CONFINT trong Excel, tính toán khoảng tin cậy cho giáHàm FORECAST.ETS.CONFINT trong Excel là hàm tính toán khoảng tin cậy cho giá trị dự báo giúp bạn áp dụng vào trong công việc hiệu quả. Cú pháp hàm FORECAST.ETS.CONFINT và ví dụ minh họa như sau, các bạn cùng tham khảo.

Ngoài hàm FORECAST.ETS.CONFINT trong Excel, tính toán khoảng tin cậy cho giá trị dự báo. Bạn đọc có thể tham khảo thêm một số hàm Excel khác như hàm CODE và hàm Count trong Excel.

Hàm FORECAST.ETS.CONFINT và ví dụ
 

1. Mô tả hàm FORECAST.ETS.CONFINT trong Excel, tính toán khoảng tin cậy cho giá trị dự báo

Hàm FORECAST.ETS.CONFINT trong Excel được sử dụng để tính toán khoảng tin cậy cho giá trị dự báo trong timeline.

Cú pháp hàm FORECAST.ETS trong Excel có dạng:

FORECAST.ETS.CONFINT( target_date, values, timeline, [confidence_level], [seasonality], [data completion], [aggregation] )

Trong đó:
target_date: Ngày/giờ mà bạn muốn dự đoán giá trị. (Phải sau ngày/giờ cuối cùng trong dòng thời gian lịch sử).
Values: Mảng giá trị đã biết lịch sử mà bạn muốn dự báo thời điểm tiếp theo.
Timeline: Mảng ngày/giờ độc lập, tương ứng với từng giá trị.

Đối số này phải đáp ứng các yêu cầu dưới đây:
+ Mảng timeline phải có cùng độ dài với mảng values.
+ Ngày/giờ trong timeline phải có độ dài bước nhất quán với nhau, mặc dù:
– Có thể lên đến 30% số điểm có thể bị thiếu và xử lý, theo giá trị của đối số [data completion].
– Có thể có các bản sao trong timeline, các giá trị tương ứng sẽ được tổng hợp, như cách định nghĩa đối số [aggregation].
+ Ngày/giờ có trong timeline có thể sử dụng định dạng bất kỳ.
– [confidence_level]: Tùy chọn. Cho biết mức độ tin cậy cho khoảng tin cậy được tính.
Nếu được cung cấp, đối số này phải là số nguyên từ 0 đến 1 (độc quyền).
Nếu bị bỏ qua, đối số [confidence_level] được thiết lập giá trị mặc định là 0.95 (tức là mức độ tin cậy 95%).
– [seasonality]:Tùy chọn. Đối số này cho biết thuật toán sẽ được sử dụng để phát hiện tính thời vụ trong dữ liệu.

Nếu được cung cấp, đối số này phải là số nguyên dương trong khoảng từ 0 đến 8784, tức là:

ham forecast ets confint

– [data completion]: Tùy chọn. Đối số này chỉ định cách mà thuật toán sử dụng để xử lý các điểm bị thiếu trong timeline.

Nếu được cung cấp, đối số [data completion] có thể là giá trị 0 hoặc 1, tức là:

cu phap ham forecast ets confint

– [aggregation]: Tùy chọn. Đối số này chỉ định cách thuật toán tổng hợp các giá trị có cùng mốc thời gian.

Nếu được cung cấp, đối số này có thể là số nguyên bất kỳ trong khoảng từ 1 đến 7, nghĩa là:

cu phap dung ham forecast ets confint trong excel 4

Lưu ý: hàm Forecast.Ets.Confint được giới thiệu đầu tiên trong Excel 2016, vì vậy hàm không có sẵn trong các phiên bản Excel trước đó, và cũng không có sẵn trong Excel 2016 cho Mac.

2. Ví dụ hàm Forecast.Ets Confint trong Excel, tính toán khoảng tin cậy cho giá trị dự báo

Bảng tính dưới đây (bảng đầu tiên) là thu nhập hàng tháng từ tháng 1/2015 đến tháng 4/2017. Các giá trị được minh họa trong biểu đồ dưới đây:

vi du ham forecast ets confint

ham FORECAST.ETS.CONFINT

Sử dụng hàm Forecast.Ets trước để tính thu nhập dự báo cho tháng 5/2017 là 1461.632054.

Hàm Excel Forecast.Ets.Confint có thể được sử dụng để tính khoảng tin cậy (với mức tin cậy là 95%) cho giá trị thu nhập dự báo này có dạng:

= FORECAST.ETS.CONFINT( A30, B2:B29, A2:A29, 95% )

Hàm trên trả về kết quả là 202.1409609.
Vì vậy 95% thời gian, giá trị thu nhập của tháng 5/2017 dự kiến sẽ nằm trong khoảng 202.1409609 giá trị được tính toán 1461.632054.
Tức là 95% khoảng thời gian, giá trị thu nhập cho tháng 5/2017 dự kiến sẽ nằm trong phạm vi khoảng:
1461.632054 ± 202.1409609.

3. Lỗi thường gặp với hàm FORECAST.ETS. CONFINT trong Excel, tính khoảng tin cậy cho giá trị dự báo

Nếu gặp phải lỗi với hàm Forecast.Ets.Confint trong Excel, nó có thể là một trong những lỗi dưới đây:
– Lỗi #N/A: Lỗi này xảy ra nếu các giá trị được cung cấp và các mảng timeline có độ dài khác nhau.
– Lỗi #NUM!: Lỗi xảy ra nếu:
+ Không xác định được kích thước bước nhất quán trong ngày/giờ của timeline được cung cấp.
+ Giá trị [confindence_level] được cung cấp không nằm trong phạm vi hợp lệ 0 – 1 (độc quyền).
+ Giá trị [seasonality] được cung cấp không nằm trong phạm vi hợp lệ 0 – 8784.
+ Giá trị [data completion] được cung cấp không bằng 0 hoặc 1.
+ Giá trị [aggregation] được cung cấp không nằm trong phạm vi hợp lệ 1 – 7.
Lỗi #VALUE!: Lỗi này xảy ra nếu một hoặc nhiều đối số [confindence_level], [seasonality], [data completion] hoặc [aggregation] không thuộc kiểu số.

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-forecast-ets-confint-trong-excel-34391n.aspx
Như vậy bài viết trên đây Beegara.com vừa giới thiệu cho bạn về hàm FORECAST.ETS.CONFINT trong Excel, tính toán khoảng tin cậy cho giá trị dự báo. Bài viết tiếp theo Beegara.com sẽ giới thiệu tiếp cho bạn một số hàm Excel thông dụng khác như là hàm AVERAGE, hàm tính trung bình cộng trong Excel các bạn nhé. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn cho Beegara.com nhé.

Tác giả: Nguyễn Cảnh Nam
    (4.0★- 14 đánh giá) 

ĐG của bạn?

Từ khoá liên quan:

Hàm FORECAST.ETS.CONFINT trong Excel

, hàm Forecast.Ets.Confint, hàm Excel Forecast.Ets.Confint,

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.