Hàm FIND trong Excel, tìm chuỗi văn bản trong văn bản khác



Hàm FIND trong Excel làm hàm sử dụng để tìm chuỗi văn bản trong văn bản khác. Nếu như bạn đang muốn sử dụng hàm FIND trong Excel để hỗ trợ trong công việc hiệu quả, vậy hãy xem cú pháp và ví dụ hàm dưới đây.

Ngoài hàm FIND trong Excel, tìm chuỗi văn bản trong văn bản khác. Bạn đọc có thể tham khảo một số bài viết khác đã có trên Beegara.com để tìm hiểu một số hàm Excel cơ bản trong kế toán nhé.

Hàm FIND trong Excel
 

1. Mô tả hàm FIND trong Excel, tìm chuỗi văn bản trong văn bản khác

Hàm FIND trong Excel được sử dụng để tìm một chuỗi văn bản trong một văn bản khác, giá trị trả về là vị trí đầu tiên của ký tự đầu tiên trong chuỗi tìm.

Lưu ý hàm FIND trong Excel phân biệt chữ hoa chữ thường. Nếu muốn thực hiện tìm kiếm chữ cái không viết hoa, bạn có thể sử dụng hàm Search trong Excel để thay thế.

Cú pháp hàm FIND trong Excel có dạng: FIND( find_text, within_text, [start_num] )

Trong đó:
find_text: Ký tự hoặc chuỗi con mà bạn muốn tìm.
– within_text: Chuỗi văn bản cần tìm kiếm.
[start_num]: Tùy chọn. Chỉ định ký tự bắt đầu tìm tại vị trí trong chuỗi within_text, từ đó bắt đầu tìm kiếm.

Nếu [start_num] bị bỏ qua, nó sẽ lấy giá trị mặc định là 1 (tức là bắt đầu tìm kiếm ở vị trí đầu tiên trong chuỗi within_text).

Nếu find_text được tìm thấy, hàm Find sẽ trả về số đại diện cho vị trí của ký tự trong within_text. Nếu find_text không được tìm thấy, hàm trả về thông báo lỗi #VALUE!.

2. Ví dụ hàm FIND trong Excel, tìm chuỗi văn bản trong văn bản khác

Trong cột B của bảng tính dưới đây, hàm Find Excel được sử dụng để tìm kiếm các ký tự khác nhau trong chuỗi văn bản “Original Text”.

Công thức:

ham find

Kết quả trả về:

cu phap ham FIND

Lưu ý, trong bảng tính trên:
– Vì hàm Find phân biệt chữ hoa chữ thường, các giá trị find_text viết hoa và thường. “T” và “t” trả về các kết quả khác nhau (xem thêm các ví dụ trong ô B1 và B2).
– Trong ô B4, đối số [start_num] được thiết lập là 4. Vì vậy tìm kiếm bắt đầu từ ký tự thứ 4 trong chuỗi within_text, và hàm trả về chuỗi con “i” thứ 2.

3. Lỗi thường gặp với hàm FIND trong Excel, tìm chuỗi văn bản trong văn bản khác

Nếu hàm Find Excel trả về thông báo lỗi, nó có thể là lỗi #VALUE!.

Lỗi #VALUE!: Lỗi này xảy ra có thể là do:

– Không tìm thấy find_text trong chuỗi within_text được cấp.
– [start_num] được cung cấp nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn độ dài của chuỗi within_text được cung cấp.

Trên đây là các thông tin hữu ích liên quan đến hàm FIND trong Excel, tìm chuỗi văn bản trong văn bản khác. Ngoài ra bạn đọc có tham khảo thêm một số bài viết khác đã có trên Beegara.com để tìm hiểu rõ hơn về một số hàm khác trong Excel như hàm SWITCH, hàm LEFT và hàm RIGHT trong Excel nhé.

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-find-trong-excel-34348n.aspx
Nhắc tới hàm tính tổng có điều kiện trong Excel, chúng ta nhắc ngay tới hàm SUMIF, hàm tính tống SUMIF được kết hợp từ hai hàm SUM và SUMIF giúp bạn tính giá trị của một cột với điều kiện cho trước.

Từ khoá liên quan:

Hàm FIND trong Excel

, hàm Find Excel, hàm tìm chuỗi văn bản trong văn bản khác,

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.