Hàm CUBESETCOUNT trong Excel, trả về số lượng mục trong tập hợp

[ad_1]


Hàm CUBESETCOUNT là hàm trả về số mục trong tập hợp giúp bạn đọc sử dụng hỗ trợ công việc. Để tìm hiểu về hàm CUBESETCOUNT, chúng ta cùng tham khảo bài viết sau đây để tìm hiểu cú pháp, ví dụ minh họa hiệu quả.

Hàm CUBESETCOUNT trong Excel được sử dụng để trả về số lượng mục trong một tập hợp. Để tìm hiểu rõ hơn về hàm CUBESETCOUNT trong Excel, trả về số lượng mục trong tập hợp, cách sử dụng cũng như một số ví dụ về hàm. Bạn đọc tham khảo tiếp bài viết dưới đây của Beegara.com.

ham cubesetcount trong excel tra ve so luong muc trong tap hop

Hàm CUBESETCOUNT và ví dụ minh họa

1. Mô tả hàm CUBESETCOUNT trong Excel

Hàm CUBESETCOUNT trong Excel trả về số lượng mục trong một tập hợp.

2. Cú pháp hàm CUBESETCOUNT trong Excel, trả về số lượng mục trong tập hợp

Hàm CUBESETCOUNT trong Excel có cú pháp như dưới đây: CUBESETCOUNT(set)

Trong đó:
– Đối số Set là bắt buộc. Là chuỗi văn bản của biểu thức Microsoft Excel đánh tập hợp được định nghĩa bởi hàm CUBESET. Tập hợp cũng có thể là hàm CUBESET, hoặc tham chiếu tới ô có chứa hàm CUBESET.

3. Lưu ý hàm CUBESETCOUNT trong Excel, trả về số lượng mục trong tập hợp

Khi hàm Excel CUBESETCOUNT đánh giá, hàm tạm thời hiển thị thông báo “#GETTING_DATA…” trong ô cho đến khi truy xuất được tất cả dữ liệu.

4. Ví dụ hàm CUBESETCOUNT trong Excel, trả về số lượng mục trong tập hợp

Dưới đây là một số ví dụ hàm Excel CUBESETCOUNT, trả về số lượng mục trong tập hợp:
=CUBESETCOUNT(A3)
=CUBESETCOUNT(CUBESET(“Sales”,”[Product].[All Products].Children”,”Products”,1,”[Measures].[Sales Amount]”))

Như vậy trên đây Beegara.com vừa giới thiệu cho bạn về hàm Excel CUBESETCOUNT. Ngoài hàm CUBESETCOUNT trong Excel, trả về số lượng mục trong tập hợp, bạn đọc có thể tham khảo thêm một số bài viết khác trên Beegara.com để tìm hiểu rõ hơn một số hàm Excel khác như hàm ERROR.TYPE, hàm ISNA và hàm CUBERANKEDMEMBER trong Excel nhé.

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-cubesetcount-trong-excel-tra-ve-so-luong-muc-trong-tap-hop-34755n.aspx
Trong Excel, khi muốn viết hoa chữ cái đầu tiên trong bảng tính, bạn thường sử dụng thao tác cơ bản như nhấn phím Caps Lock hay giữ phím Shift + chữ cái đầu tiên, những với 1 bảng dữ liệu có hàng nghìn dòng thì để viết hoa chữ cái đầu tiên theo các cách trên là điều không thể, lúc này bạn cần dùng tới hàm viết hoa chữ cái đầu tiên trong bảng tính Excel, một số hàm như PROPER, UPPER sẽ giúp bạn thực hiện việc viết hoa chữ cái đầu tiền trong chuỗi dữ liệu của mình.

Từ khoá liên quan:

Hàm CUBESETCOUNT trong Excel

, hàm Excel CUBESETCOUNT, cú pháp hàm CUBESETCOUNT,

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.