Dự trữ Stablecoin đạt được ATH mới, nó có ý nghĩa gì đối với giá của Bitcoin? – Beegara

[ad_1]

Dữ liệu trên chuỗi cho thấy dự trữ stablecoin của tất cả các sàn giao dịch đã tăng đột biến và đạt đến mức ATH mới. Mô hình trong quá khứ của chỉ báo có thể giúp dự đoán giá Bitcoin sẽ di chuyển như thế nào tiếp theo.

Dự trữ stablecoin của tất cả các sàn giao dịch là một số liệu đo lường số lượng stablecoin hiện có trên tất cả các sàn giao dịch tập trung.

Khi giá trị của chỉ báo này tăng lên, điều đó có nghĩa là nhiều stablecoin đang được gửi đến các sàn giao dịch để mua các đồng khác như Bitcoin hoặc các nhà đầu tư đang rút khỏi các thị trường biến động để chuyển sang fiat.

Dự trữ stablecoin có xu hướng giảm có nghĩa là những đồng tiền này đang được chuyển vào ví cá nhân hoặc được chuyển đổi sang tiền điện tử khác như BTC.

Biểu đồ sẽ tiết lộ cách tất cả các sàn giao dịch dự trữ stablecoin so sánh với giá BTC

Khi xem xét biểu đồ trên, có hai đặc điểm thú vị trở nên rõ ràng. Đầu tiên là nguồn cung cấp stablecoin dường như tăng lên khi giá Bitcoin chạm đáy.

Hành vi này có ý nghĩa khi các nhà đầu tư quan tâm muốn thay đổi vị thế của họ trên thị trường để phản ánh xu hướng giảm của giá.

Đặc điểm khác là ngay sau khi sự tăng đột biến xảy ra, dự trữ stablecoin bắt đầu giảm và giá của BTC bắt đầu tăng lên.

Xu hướng này đã xảy ra hai lần trong tháng này. Nếu đó thực sự là một mô hình, thì giá Bitcoin sẽ tăng ngay bây giờ, ít nhất là trong ngắn hạn, vì chỉ báo này đang cho thấy một mức tăng đột biến lớn vào thời điểm hiện tại.

Giá BTC

Tại thời điểm viết bài, giá của Bitcoin là khoảng $ 47.300, tăng 3% trong 7 ngày qua. Trong tháng qua, tiền điện tử đã tích lũy được 23% mức tăng.

Biểu đồ cho thấy xu hướng giá BTC trong 5 ngày qua

Hôm qua, BTC đã bắt đầu một xu hướng tăng rất mạnh khi tiền điện tử này đã tăng từ 47.000 USD lên 49.000 USD. Tuy nhiên, ngay sau đó đã giảm giá mạnh trước khi nó có thể kiểm tra lại mức $ 50k. Thời gian này. giá trị đã chạm xuống dưới mức $ 46k.

Hành động giá sẽ gợi ý ít nhất một thị trường gấu ngắn hạn, nhưng nếu mô hình dự trữ stablecoin đúng, giá trị của Bitcoin có thể sớm tăng lên khi các nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền được ràng buộc bởi fiat này để mua BTC.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.