Các nhà giao dịch xác định 40.000 USD là mức giá quan trọng đối với Bitcoin


Bitcoin (BTC) tiếp tục vật lộn với mức kháng cự dưới 40.000 USD khi đợt tăng giá ngắn hạn mất dần. Tiền điện tử được giao dịch quanh mức 38.000 USD vào thời điểm báo chí và giảm 4% trong tuần qua. Các tín hiệu bán quá mức ngắn hạn cho thấy đợt pullback có thể ổn định trên mức hỗ trợ $ 36K.

Đối với nhiều nhà giao dịch, 40.000 USD là mức quan trọng đối với Bitcoin và cách giá hoạt động từ đây có thể xác định xem thị trường có bước vào một giai đoạn tăng giá khác hay chỉ đơn giản là từ chối kiểm tra lại các mức hỗ trợ cơ bản.

  • Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đang tăng từ mức quá bán trên biểu đồ hàng giờ, điều này có thể khuyến khích mua trong ngắn hạn.
  • Xu hướng tăng giá dường như bị giới hạn đối với mức kháng cự 40.000 USD vì bitcoin vẫn đang trong giai đoạn tích lũy.
  • Chỉ báo RSI hàng ngày đang giảm từ mức quá mua với đà chậm lại, mặc dù mức hỗ trợ có thể giữ trên 34.000 USD đến 36.000 USD.

Mục tiêu giá 40.000 USD gần với đường 200 EMA và điều quan trọng là Bitcoin phải đảm bảo một vài mức đóng cửa trên mức trung bình động này.

Nếu Bitcoin không giữ được mức này, đường EMA 50 ngày ở mức 26.723 USD có thể cung cấp vùng hỗ trợ tiếp theo.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.