3 token Defi này có thể gần chạm đáy và đang có dấu hiệu đảo chiều tăng3 token DeFi, Yearn.Finance (YFI), SushiSwap (SUSHI) và Uniswap (UNI) có thể gần chạm đáy, nhưng UNI và SUSHI đã cho thấy một số dấu hiệu đảo chiều tăng trong khi YFI đang tụt lại.

Trader “Jake Hubbs” đã phác thảo một số biểu đồ của các token DeFi, đặc biệt là YFI, SUSHI và UNI, cho thấy rằng chúng gần với sự đảo chiều tăng giá ngắn hạn.

Gia token Defi 2

Nguồn: Twitter

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét ngắn gọn cả ba đồng tiền và xác định nơi chúng sẽ hướng tới tiếp theo.

YFI

Giá YFI đã giảm kể từ khi đạt mức cao vào ngày 12 tháng 9. Nó đã đi theo một đường kháng cự giảm dần kể từ ngày 1 tháng 10. Giá đã giảm xuống dưới vùng 16.000 đô la và được xác nhận là mức kháng cự sau đó.

Trừ khi giá breakout khỏi đường kháng cự giảm dần, việc giảm xuống 11.000 đô la có vẻ là lựa chọn khả dĩ hơn.

Hơn nữa, YFI dường như đã hoàn thành một xung động tăng giá với mức cao nhất vào ngày 12 tháng 9 trước đó và bắt đầu điều chỉnh.

Gia token Defi 3

SUSHI

Giá Sushi đã tăng kể từ ngày 7 tháng 10, khi nó đạt mức thấp nhất là 0,551 đô la. Cuộc biểu tình tiếp tục cho đến khi giá đạt mức cao $ 0,873 vào ngày 10 tháng 10. Kể từ đó, giá đã đi theo đường kháng cự giảm dần.

Giá đạt đến mức Fib 0,618 của cuộc biểu tình ở mức 0,67 đô la trước khi tạo ra một bấc dài dưới và di chuyển lên trên.

Các chỉ báo kỹ thuật là trung lập vì có một sự phân kỳ tăng nhẹ trên MACD. Mặt khác, chỉ số RSI đang dưới 50 và đang giảm.

Tuy nhiên, một sự bứt phá khỏi đường kháng cự giảm dần có thể sẽ đưa giá về vùng kháng cự $ 0,87.

Gia token Defi 4

UNI

UNI đã tăng kể từ ngày 7 tháng 10, khi giá đạt mức thấp là 2,47 đô la. Cuộc biểu tình tiếp tục cho đến khi giá đạt mức cao 3,66 đô la vào ngày 10 tháng 10.

Vào ngày 14 tháng 10, UNI đã bật lên ở mức 0,618 Fib của toàn bộ cuộc biểu tình ở mức 2,93 đô la và tạo ra một bấc dưới dài, một dấu hiệu của áp lực mua. Giá hiện đang tăng lên tới 3,66 đô la nhưng trước tiên cần phải breakout khỏi đường kháng cự giảm dần.

UNI đã cho thấy một số dấu hiệu tăng giá, chẳng hạn như sự phân kỳ tăng trước khi phục hồi và phục hồi vùng hỗ trợ nhỏ $ 3,20.

Bạn có thể xem giá coin tại đây.

Lưu Ý: Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Đỗ Tấn Phát

Theo Beincrypto

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.